Конференция с населението на гр. Бяла на 18.04.2016г

Публикувано на: 18.04.2016

На 18.04.2016г се проведе конференция с населението на гр. Бяла по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проект „Помощ

Проведена конференция в Долни чифлик на 15.04.2016г.

Публикувано на: 15.04.2016

На 15.04.2016г се проведе конференция с населението на гр. Долни чифлик по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проект

Проведоха се срещи с населението на с. Господиново и с.Пчелник на 05.04.2016 г.

Публикувано на: 05.04.2016

На 05.04.2016г се проведоха две срещи с населението на с. Господиново и с.Пчелник по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР