Първи електронно подписани договори в МИГ „Долни чифлик и Бяла“

Публикувано на: 04.04.2022

Точно две години след подаване на проект „Общински културен център“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 293 369.93

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Общински културен център“ на Община Бяла

Публикувано на: 04.04.2022

Точно две години след подаване на проект „Общински културен център“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 293 369.93

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Черноморско кулинарно съседство“ на сдружение Асоциация биомрежа

Публикувано на: 04.04.2022

Почти три години след подаване на проект „ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по програма за развитие на селските райони 2014-2020

Публикувано на: 07.02.2022

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и „БАЛКАНАГРО 2008“ ООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията

Покана за Общо събрание на 09.02.2022 г.

Публикувано на: 01.02.2022

Уважаеми членове на Общото събрание на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла“, На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР