Информационна кампания

График за провеждане на информационни срещи и конференции

Информационни срещи:
05.04.2016 – 10:00 с. Господиново, Община Бяла – кметството
05.04.2016 – 14:00 с. Пчелник, Община Долни чифлик – НЧ „Васил Левски 1924“

Еднодневни информационни конференции:
15.04.2016 – 10:00 гр. Долни чифлик – НЧ „Изгрев 1919“- инфосреща за 50 души
18.04.2016 – 10:00 гр. Бяла – читалище „Пробуда“ - инфосреща за 50 души

Информационни срещи:
19.04.2016 – 10:00 с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик – НЧ „Пробуда“ - инфосреща за 20 души
20.04.2016 – 10:00 с. Попович, Община Бяла – кметството - инфосреща за 20 души

Двудневни обучения:
21.04.2016 – 10:00 гр. Долни чифлик – заседателна зала на Община Долни чифлик - обучение екип МИГ
22.04.2016 – 10:00 гр. Долни чифлик – заседателна зала на Община Долни чифлик - обучение екип МИГ
23.04.2016 – 10:00 гр. Бяла – заседателна зала на Община Бяла - обучение местни лидери
24.04.2016 – 10:00 гр. Бяла – заседателна зала на Община Бяла - обучение местни лидери

Работни срещи:
25.04.2016 – 09:00 гр. Бяла – заседателна зала на Община Бяла
26.04.2016 – 09:00 гр. Долни чифлик – заседателна зала на Община Долни чифлик

Информационни срещи – 3бр.:
27.04.2016 – 10:00 с. Гроздьово, Община Долни чифлик – НЧ „Кирил Господинов“
28.04.2016 – 10:00 с. Голица, Община Долни чифлик – НЧ „Христо Ботев“
03.05.2016 – 10:00 с. Дюлино, Община Бяла - кметството

Обществени обсъждания – 3бр.:
11.05.2016 – 10:00 с. Горен чифлик, Община Долни чифлик – НЧ „Любен Каравелов“
12.05.2016 – 10:00 гр. Долни чифлик – НЧ „Изгрев 1919“
13.05.2016 – 10:00 гр. Бяла - читалище „Пробуда“