Покана и график за провеждане на информационни срещи и обучения

Публикувано на:10.09.2020

Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните информационни срещи и обучения организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график:
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници:
28.09 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
28.09 - с. Нова Шипка, Община Долни Чифлик - 13:00 - сградата на кметството;
29.09 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
30.09 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

01.10 - с. Пчелник, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
01.10 - с. Венелин, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;
02.10 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/;
05.10 - с. Дюлино, Община Бяла - 10:00 - сградата на кметството;
06.10 - с. Голица, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
06.10 - с. Булаир, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;
07.10 - с. Горица, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището;
07.10 - с. Господиново, Община Бяла - 12:00 - сградата на читалището;
08.10 - с. Детелина, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
08.10 - с. Рудник, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;
09.10 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик.

Еднодневни информационни срещи за най-малко 20 участници:
15.10 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;
16.10 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/;
29.10 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;
30.10 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/.

Еднодневни обучения за местни лидери за най-малко 20 участника:
10.10 и 11.10 - с. Аспарухово, община Дългопол – комплекс „Ченге“;
17.10 и 18.10 – с. Арбанаси, община Велико Търново – комплекс „Болярско село“.


Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР