Членове на Общото събрание на МИГ

 1. Община Долни чифлик
 2. Община Бяла
 3. СНЦ „Сдружение за Гроздьово“
 4. НЧ „Кирил Господинов – 1903“
 5. НЧ „Пробуда“
 6. НЧ“Изгрев-1919“
 7. НЧ“Пробуда-1928“
 8. Училищно настоятелство при ОУ“Отец Паисий“
 9. НЧ“Пробуда-1962“
 10. Сдружение „Общински Спортен клуб „Тича“
 11. Училищно настоятелство при ЦДГ „Първи юни“-
 12. „Шери Ю“ ЕООД
 13. ЕТ“АДА-Асен Асенов“
 14. „МУКА КОМЕРС“ ЕООД
 15. „Николинка Илиева“
 16. „Господинов“ ООД
 17. „Елит Сервиз“ООД
 18. ЕТ“РАДИ
 19. СНЦ „Лонгоз“
 20. „Авто хоби сервиз“ ООД
 21. ЕТ „Стоев – Янаки Стоев“
 22. СНЦ „ЕДИД – 2013“
 23. „Стедансис“ ЕООД
 24. НЧ „В. Левски 1924“
 25. „Пешеви“ ООД
 26. „Агрощил – България“ ЕООД
 27. СНЦ „ Волейболен клуб Тича“
 28. СНЦ „Клуб по борба Тича“
 29. З.П. Надя Денчева Жекова
 30. „ ЕСПИ Агро“ ООД
 31. ЗП Върба Димитрова Гочева
 32. ЗП Станка Пенева Пенева
 33. ЗП Драган Койчев Димов
 34. СНЦ „Футболен клуб Факел 1935“
 35. СНЦ „ ЕдинеНие 14“
 36. НЧ „Пробуда 1905“


Протоколи от ОС:
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР