Членове на Общото събрание на МИГ

НАИМЕНОВАНИЕАДРЕС
Общ брой членове на ОС: 36
Публичен сектор (брой членове в ОС: 2, процент на участие в ОС: 5.555555556%)
1Община Бялагр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" №29
2Община Долни чифликгр. Долни чифлик, пл. "Тича" №1
Стопански сектор (брой членове на ОС: 17, процент на участие в ОС: 47.22222222%)
3"Шери Ю" ЕООДгр. Долни чифлик, ул. "Черни връх" №13
4 ЕТ "АДА-Асен Асенов"гр. Долни чифлик, ул. "Бистрица" № 7
5"МУКА КОМЕРС" ЕООДс. Старо Оряхово, ул. "Хан Крум" № 8
6ЕТ "Николинка Илиева"гр. Долни чифлик, ул. "Тича" № 46
7"Господинов" ООД гр. Бяла, ул. "Братя Господинови" № 13
8"Елит-Сървиз" ЕООД гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 28
9ЕТ "РАДИ - Ради Тодоров" гр. Долни чифлик, ул. "Черни връх" № 18
10"Авто хоби сервиз" ООД с. Старо Оряхово, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 26
11ЕТ "Стоев – Янаки Стоев" с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик
12"Стедансис" ЕООД с. Старо Оряхово, ул. "Асен Златаров" № 38
13"Пешеви" ООД с. Старо Оряхово, ул. "Братя Миладинови" № 11
14"Агрощил – България" ЕООД гр. Долни чифлик, ул. "Русе" № 11
15ЗП Надя Жекова гр. Долни чифлик
16"ЕСПИ Агро" ООД с. Горица, Община Бяла
17ЗП Васил Гочев с. Дюлино, Община Бяла
18ЗП Драган Койчев Димов с .Старо Оряхово, Община Долни чифлик
19"Балканагро 2008" ООД с. Голица, Община Долни чифлик
Нестопански сектор (брой членове в ОС: 17, процент на участие в ОС: 47.22222222%)
20СНЦ "Сдружение за Гроздьово" с. Гроздьово, ул. "Георги Димитров" № 54
21НЧ "Кирил Господинов – 1903" с. Гроздьово, ул. "Ленин" № 3
22НЧ "Пробуда-1922" с. Старо Оряхово, ул. "Кирил и Методий" № 44
23НЧ "Изгрев-1919" гр. Долни чифлик, ул. "Камчия" № 2
24НЧ "Пробуда-1928" гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 14 /пл. "Европа"/
25НЧ "Пробуда-1962" с. Шкорпиловци, пл. "Братя Шкорпил" № 11
26Сдружение "Общински Спортен клуб "Тича" гр. Долни чифлик
27Училищно настоятелство при ЦДГ "Първи юни" гр. Бяла, ул. "Вълчан Войвода"
28СНЦ "Лонгоз" с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик
29СНЦ "ЕДИД – 2013" с. Гроздьово, Община Долни Чифлик
30НЧ "В. Левски -1924" с. Пчелник, ул. "Паисий Хилендарски" № 26
31СНЦ "Волейболен клуб Тича" гр. Долни Чифлик
32СНЦ "Клуб по борба Тича" гр. Долни чифлик, ж.к. "Панагюрище" № 21
33Станка Пенева Пенева с.Господиново, Община Бяла
34СНЦ "Футболен клуб Факел 1935" с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик
35СНЦ "ЕдинеНие 14" гр. Долни чифлик
36НЧ "Пробуда 1905" с. Венелин, Община Долни чифлик


Протоколи от ОС:

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР