Членове на Управителния съвет на МИГ
  1. Община Долни чифлик
  2. СНЦ „Сдружение за Гроздьово“
  3. НЧ „Кирил Господинов – 1903“
  4. З.П. Надя Денчева Жекова
  5. „ЕСПИ Агро“ ООД
Решения на УС: