Членове на Управителния съвет на МИГ
  1. Община Долни чифлик
  2. Община Бяла
  3. СНЦ „Сдружение за Гроздьово“
  4. НЧ „Кирил Господинов – 1903“
  5. ЕТ „Ради“- Ради Тодоров
  6. З.П. Надя Денчева Жекова
  7. „ЕСПИ Агро“ ООД